Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 1 2 3 4

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Kabinety > Anglický jazyk > Súťaže > Výber postupujúcich prác v súťaži v písaní anglických esejí - 18. ročník

Výber postupujúcich prác v súťaži v písaní anglických esejí - 18. ročník

   V tohtoročnej súťaži v písaní anglických esejí, ktorá sa konala 18. 11. 2011, sa zúčastnilo 23 mladých autorov.  Súťažili v troch kategóriách v jednotlivých ročníkoch , študenti si zvolili jednu z troch ponúkaných tém.  Kompozície v tomto ročníku sa vyznačovali veľmi dobrou obsahovou úrovňou a štylizáciou, potešujúca bola aj účasť študentov nižších ročníkov. Po posúdení štylisticko-lexikálnej stránky eseje a jej originality komisia vybrala nasledujúce  práce. Autorov esejí uvádzame v abecednom poradí:

Petra Hladíková, 4.A

Ján Makara, 4.C

Gabriela Mariňáková, 2.E

Rebeka Markovičová, 1.C

Žaneta Morovská, 4.E

Zuzana Uhalová, 4.D

Patricia Petiová, 3.F

Ladislav Rauch, 2.A

Stanislav Sorokáč, 3.G

Soňa Tkáčová, 4.G

Uvedené práce postupujú do celoslovenského kola, jeho výsledky budú uzatvorené a publikované v apríli aj na našich stránkach. Postupujúcim blahoželáme a všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov.

 

 

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Zástupca:+421 56 6420 643

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: 7000188201/8180

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

© 2007-2022 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies