Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > O škole > 90. výročie > Slávnostná akadémia k 90. výročiu vzniku školy

Mgr. Katarína Olšavová: Slávnostná akadémia k 90. výročiu vzniku školy

Vyvrcholením osláv 90. výročia vzniku školy bola slávnostná akadémia, ktorá sa konala 12.októbra 2012 vo veľkej sále michalovského Mestského kultúrneho strediska. Pestrý program, pozostávajúci z hudby, spevu, tanca a recitácie. Scenár pripravili PaedDr. Alena Vasiľová a Mgr. Helena Andreeva, v spolupráci s RNDr. Máriou Spišákovou a ďalšími pedagógmi. Moderovali Mgr. Matej Starják a žiačka Mária Schumerová.

 

V doobedňajších hodinách si program pozreli žiaci školy, poobede bola zas akadémia určená pre učiteľov, rodičov a pozvaných hostí. Z prítomných hostí možno osobitne spomenúť doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. – ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Emila Ďurovčíka – podpredsedu KSK, Viliama Zahorčáka – primátora mesta Michalovce, Mgr. Jána Eštoka – správcu Matice slovenskej, profesora Konštanca Miroslava Adama – rektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja – pravoslávneho arcibiskupa michalovsko-košického, zástupcov odboru školstva KSK, predstaviteľov fakúlt, univerzít i partnerských gymnázií z českého Vyškova a ukrajinského Užhorodu.

 

Po skončení akadémie nasledovala slávnostná recepcia v priestoroch hotela Družba. Ešte pred jej začiatkom bola do života uvedená publikácia s názvom Michalovské gymnázium – história a súčasnosť (zostavovateľ Ing. Vladimír Sekela, autori Dr. Martin Molnár a Mgr. Matej Starják). Lístím z platana, ktorý už dlhé desaťročia stojí pred školou a tvorí jej neodmysliteľný kolorit, ju do ďalšieho úspešného života „vyprevadili“ a dobrú čítanosť jej zaželali minister školstva, podpredseda KSK, správca Matice slovenskej, primátor mesta Michalovce a súčasný riaditeľ školy.

 

Gymnázium Pavla Horova si teda dôstojne pripomenulo i oslávilo okrúhle výročie svojho vzniku.

 FOTOGALÉRIA - 1. predstavenie>>>

FOTOGALÉRIA - večerné predstavenie>>>

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2023 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies